Microferm

Betere benutting van organisch materiaal. Minder rotting op het veld en op de hoop. Beter hergebruik van eigen voedingselementen. Niet schadelijk voor machines, bodem, plant, dier en mens.

Kant-en-klaar product voor omzetting van mest en ander organisch materiaal.

Microferm bestaat uit een mengsel van micro-organismen van o.a. melkzuurbacteriën en gisten. Samen zorgen die voor een efficiënte omzetting (fermentatie) van het te verwerken materiaal, met behoud van energie en voedingswaarde. Microferm wordt onder andere samen met Pro-Mest Totaal toegepast in drijfmest, om te zorgen dat mest gaat rijpen in plaats van rotten. Tevens wordt Microferm ingezet voor verhoging van de biodiversiteit in land- en tuinbouwgewassen.

Voordelen Microferm

• Een snelle aanvangswerking door grote diversiteit aan Effectieve Micro-organismen.

• Behoud van energie en voedingswaarde in het te verwerken materiaal.

• Betere benutting van organisch materiaal.

• Voorkomt rotting op het veld en op de hoop.

• Beperkte uitspoeling.

• Niet schadelijk voor machines, bodem, plant, dier en mens.

Toepassing

• Als inkuilmiddel voor biogas.

• Bodembehandeling via veldbewerkings- en oogstmachines.

• In drijfmest, samen met Pro-Mest Totaal en bij het maken van Bokashi (z.o.z.).