Edasil kleimineralen

De kleimineralen bezitten door hun unieke structuur een enorme capaciteit om voedingstoffen te binden. Dit voorkomt uitspoeling en dus verliezen.

Een natuurlijke bodemverbeteraar met een hoge bindingscapaciteit van mineralen.

Edasil is een kleimineraal (montmorrilloniet) afkomstig uit de groep bentonieten. Montmorilloniet kan door de unieke structuur een enorme hoeveelheid vocht opnemen. Van alle kleimineralen uit de groep bentonieten onderscheid montmorrilloniet zich door de hoogste bindingscapaciteit. Een eigenschap die met Edasil benut wordt voor het binden van nutriënten. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de CEC (Cation Exchange Capacity) en de bodemvruchtbaarheid. Dit voorkomt uitspoeling en dus verliezen.

Voordelen Edasil kleimineralen

• Capaciteit om water af te voeren en vast te houden.

• Hoge bindingscapaciteit van mineralen.

• Verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en organische stof.

• Maakt bodem vruchtbaar en gezond, door structuurverbetering.

• Edasil is zeer zuinig in gebruik.

Toepassing

Edasil kleimineralen kent twee belangrijke toepassingen. Als verbeteraar van de bodemvruchtbaarheid en de vochthuishouding, zie bovenstaande opsomming. Maar ook voor het maken van Bokashi. Bij eerstgenoemde wordt Edasil met de kunstmeststrooier toegepast. Bij voorkeur op een kleine strooibreedte om verstuiving te voorkomen. De toepassing voor het maken van Bokashi wordt hieronder toegelicht:

Edasil kleimineralen ook voor Bokashi

Bokashi is een Japans woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Deze fermentatie vindt plaats onder anaerobe omstandigheden.